KILKA SŁÓW O NAS

3

ODDZIAŁY

45

DZIECI

20 osób

nasza kadra

O NAS

Dobry wybór!

Jesteśmy integracyjnym przedszkolem niepublicznym

wpisanym do lubelskiego rejestru placówek oświatowych od 2011roku. W naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy integracyjne. 

Opiekę nad każdą z grup sprawuje nauczyciel wychowania

przedszkolnego, pomoc nauczyciela oraz co najmniej jeden

pedagog specjalny. Przedszkole zatrudnia psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, logopedę, oraz neurologopedę.

Dodatkowo organizujemy zajęcia wynikające z zaleceń w

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: trening umiejętności społecznych, rewalidację, terapię ręki, dogoterapię i inne.

Realizujemy zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej:

język angielski, rytmika, gimnastyka, warsztaty sensoryczne.

Dodatkowo organizujemy zajęcia dodatkowe rozwijające

zainteresowania dzieci takie jak zajęcia sportowe z piłką, taniec, dogoterapia, integracja sensoryczna, warsztaty malarskie i warsztaty szycia

Nasze wartości

Pasja do nauczania

Odpowiedzialność

Bezpieczeństwo

Szacunek

Zajęcia

Naszym głównym celem jest przede wszystkim realizowanie podstawy programowej. Odbywa się to poprzez: codzienne zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach cykli tygodniowych, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z gimnastyki oraz codzienne wyjścia na zewnątrz. Zajęcia dodatkowe, realizowane poza podstawą programową organizujemy w oparciu o zainteresowania i potrzeby dzieci. Są

to zajęcia ruchowe i terapeutyczne: piłka, taniec, dogoterapia, integracja sensoryczna, warsztaty malarskie i warsztaty szycia.