Realizujemy Projekty:

„Utworzenie nowych miejsc edukacji w niepublicznym integracyjnym przedszkolu Zacisze”


Wsparcie dla dzieci rozpocznie się 1.09.2020 r.

Rekrutacja 40 dzieci do udziału w projekcie

rozpocznie się 01.01.2020r.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie :

wyżywienie wraz z dietami specjalistycznymi

dla wszystkich dzieci w projekcie

oraz realizację na rzecz dzieci specjalistycznych zajęć terapeutycznych

z zakresu:

 • Dogoterapii
 • Hipoterapii
 • Stymulacji czucia głębokiego i motoryki dużej
 • Treningu umiejętności sensorycznych
 • Treningu słuchowego Tomatisa
 • Komunikacji psychologii
 • Terapii ręki
 • Wczesnego wspomagania rozwoju
 • Masażu Shantala
 • Gimnastyki Dennisona
 • Arteterapii imuzykoterapii.

Brak opłaty czesnego

dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego!!!!!


Zajęcia terapeutyczne będą realizowane przez wykwalifikowaną kadrę i

specjalistów, w małych grupach.Posiadamy własny,

bezpieczny plac zabaw, oferujemy bezpłatne konsultacje

psychologiczno- pedagogiczne dla rodziców.


REGULAMIN PROJEKT NR.1

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w okresie od: 2020-01-01 do: 2021-06-30 przez Niepubliczne Przedszkole Zacisze w partnerstwie z Fundacją ALFA.Celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności edukacji przedszkolnej na terenie Województwa Lubelskiego dzięki utworzeniu w niepublicznym integracyjnym przedszkolu ZACISZE 40 nowych miejsc edukacji, dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych dla 15 niepełnosprawnych dzieci z terenu Województwa Lubelskiego, w szczególności miasta Lublin.Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:remont pomieszczeń i wyposażenie ich w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, budowę szybu windy, przeszkolenie 3 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej oraz realizację na rzecz dzieci specjalistycznych zajęć terapeutycznych z zakresu: dogoterapii, hipoterapiistymulacji czucia głębokiego i motoryki dużej, treningu umiejętności sensorycznych, treningu słuchowego Tomatisa, komunikacji, psychologii, terapii ręki, wczesnego wspomagania rozwoju, masażu Shantala, gimnastyki Dennisona, arteterapi i muzykoterapii.

REGULAMIN PROJEKT NR.2


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.