Aneta Maj

Dyrektor

Aleksandra Drozd

Dyrektor

Nasza Kadra

O Nas

„Zacisze” powstało z myślą o potrzebach dzieci, a także sprostaniu oczekiwań rodziców. Chcemy by każde dziecko czuło się u nas bezpieczne i rozumiane, by nasze dzieci radośniej odważnie podejmowały nowe wyzwania, były twórcze i spontaniczne.Pragniemy być częścią świata widzianego oczyma dziecka, zapewnić mu dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju i prosta ścieżką poprowadzić do kolejnego etapu edukacji. Ponadto nasza kadra zatroszczy się o największy skarb, jakim jest uśmiech dziecka. W „Zaciszu” każda jednostka tematyczna realizowana jest z wykorzystaniem aktywnych metod, dlatego często zapraszamy do nas gości-ekspertów oraz sami udajemy się na badania oraz spotkania z ciekawymi osobami. Oglądamy spektakle, słuchamy koncertów, bierzemy udział w warsztatach oraz eksperymentujemy. Wszystkie te działania wynikają z realizowania Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Posiadamy własny zamknięty plac zabaw i codziennie wychodzimy na zewnątrz. Grupy liczą maksymalnie piętnaścioro dzieci. Jeśli chcesz zgłosić dziecko napisz do nas .Jesteśmy integracyjnym przedszkolem niepublicznym wpisanym do lubelskiego rejestru placówek oświatowych od 2011 roku. W naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy integracyjne. Opiekę nad każdą z grup sprawuje nauczyciel wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela oraz co najmniej jeden pedagog specjalny. Przedszkole zatrudnia psychologa, terapeutę integracji sensorycznej, logopedę, oraz neurologopedę. Dodatkowo organizujemy zajęcia wynikające z zaleceń w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: trening umiejętności społecznych, rewalidację, terapię ręki, dogoterapię i inne. Realizujemy zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej: język angielski, rytmika, gimnastyka, warsztaty sensoryczne. Dodatkowo organizujemy zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci takie jak zajęcia sportowe z piłką, taniec, dogoterapia, integracja sensoryczna, warsztaty malarskie i warsztaty szycia