Zgłoszenie dziecka

Formularz wstępnego zgłoszenia Dziecka do Naszego Przedszkola


  I DANE DZIECKA
  Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

  PESEL dziecka (wymagane)

  Data urodzenia dziecka (wymagane)

  Adres zamieszkania dziecka (wymagane)

  II DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
  adres email kontaktowy (wymagane)

  telefon kontaktowy (wymagane)

  III DODATKOWE INFORMACJE NT. DZIECKA
  Proszę wpisać wszelkie informacje nt. alergii i ewentualnych orzeczeń
  oraz wszelkie informacje mogące być istotne dla dziecka

  [recaptcha]